Ve dnech 9. a 26.2.2014 jsme se zúčastnili školení ČTÚ pro montážní firmy. Školení bylo zaměřeno na problematiku rušení televizního příjmu po spuštění LTE sítě v pásmu 800MHz.
V souvislosti se zahájením výstavby a provozu LTE sítí v pásmu 800 MHz se předpokládá možný vznik problémů s rušením televizního příjmu, a to v závislosti na přijímaném televizním kanálu a na uspořádání přijímajícího zařízení diváka. Český telekomunikační úřad proto připravuje sérii kroků jež pomohou snížit negativní dopady interferencí.
Podle předpokladu budou třeba úpravy či opravy přijímacích anténních systémů DVB-T po předchozím rozhodnutí ČTÚ a v souvislosti s metodickým pokynem pouze kvalifikovaných servisních firem, které disponují potřebnou měřící technikou, umožňující měření parametrů signálu DVB-T a úrovní signálů LTE.
ČTÚ s touto souvislostí provedlo odborné proškolení k dané problematice elektromagnetické interference mezi systémy LTE a DVB-T, včetně informací a způsobu odstraňování závad.
Tímto jsme se stali montážní firmou, jež je oficiálně oprávněna provádět opravy a úpravy systému digitálního příjmu v souvistosti spuštění pásma LTE.
Více o problematice rušení naleznete na www.gsmpokryti.cz