Pravidelně se účastníme školení na protipožární ucpávky od společnosti PROMAT.
Protipožární tmely PROMAT používáme u všech zákazníků, kteří požadují použití protipožární úcpávky na místě. Prostup opatříme platným certifikátem od společnosti PROMAT.