Elektrické rozvody zaštiťují pracovníci s platnými certifikáty §50. Pracovníci prochází pravidelnými školeními.
Touto certifikací jsme oprávněni k práci s elektrickými zařízeními, instalaci hromosvodu a projektování v oblasti elektroinstalací.